Alfabetyczny spis nazwisk - Cholet - cmentarz Croix de Bault

GASZTOWTT Maurycy (1809-1878) - Kwatera nieznana