Alfabetyczny spis nazwisk - Saint-Jean

BENTKOWSKI Amilkar (1813-1894) - Cmentarz protestancki