180 lat opieki nad polskimi grobami i zabytkami we Francji

Data wydarzenia: 
sobota, 8 Wrzesień, 2018

Początki opieki nad grobami polskich emigrantów we Francji siegają 1838 roku. Stanowią one część historii polskiego wychodźctwa, które przybyło do Francji po upadku powstania Listopadowego. W 2018 roku mija 180 rocznica podjęcia społecznej działalności wyjątkowej nie tyle ze względu na długą historię i samą formę organizacyjną, ale także i dlatego, że żadne inne środowiska emigracyjne żyjące we Francji nie podjęły podobnych starań o zachowanie pamięci o zmarłych, opieki nad grobami i zabytkami narodowymi, tak silnie nie strzegły emigracyjnej tożsamości narodowej.

Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji zorganizowało pierwszą polsko-francuską konferencję poświęconą historii ochrony polskiego dziedzictwa materialnego we Francji, organizowaną wspólnie z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Polonika w Warszawie, Ambasadą RP w Paryżu, Biblioteką Polską w Paryżu i Stacją PAN w Paryżu. Konferencja objęta została patronatem honorowym Pana Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przesłał list okolicznościowy odczytany w trakcie spotkania w Ambasadzie RP oraz przyznał Towarzystwu Złoty Medal « Zasłużony Kulturze Gloria Artis » za całokształt działalności. Wieczór w Ambasadzie uświetniły recytacje wierszy Haliny Poświatowskiej. W dniu 20 września obrady po francusku toczyły się w Bibliotece Polskiej, 6, quai d’Orléans, 75004 Paris, część polska spotkania  miała miejsce 21 września w Stacji PAN, 74, rue Lauriston, 75016 Paris. Wygłoszono łącznie 25 referatów, które zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. Konferencji towarzyszyła wystawa ilustrująca na planszach przesłania zawarte w inskrypcjach nagrobnych oraz symbolikę narodową i heraldyczną obecną na grobach uczestników Wielkiej Emigracji. Na zakończenie uczestnicy odwiedzili polskie groby zbiorowe na paryskim cmentarzu Montmartre.