Archiwum

Inwentarz tom 1 Archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji opracowali Andrzej Biernat, Iwona Dacka-Górzyńska, Sławomir Górzyński i Janusz Pezda przy wsparciu finansowym Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Inwentarz tom 2 Archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji opracowali Andrzej Biernat, Iwona Dacka-Górzyńska, Sławomir Górzyński przy wsparciu finansowym Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego