OLSZEWSKI LONDYŃSKI ()

Lokalizacja

Nazwisko: 
OLSZEWSKI LONDYŃSKI
Cmentarz: 
Saint-Ouen

Grób nie istnieje. Inskrypcja umieszczona nad wejściem do kapliczki odczytana z fotografii wykonanej przez Lipkowskiego ok. 1910 r.

(BP Paryż, Archiwum Gałęzowskich - fotografie).