Polskie groby historyczne we Francji odnowione w latach 2001-2019

Polskie groby historyczne odnowione w latach 2001-2019 dzięki wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, Fundacji im. Zygmunta Lubicz Zaleskiego w Brukseli, Ambasady RP w Paryżu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodoweg Instytutu  Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – Polonika, Senatu RP, Stowarzyszenia „Współnota Polska” oraz osób prywatnych.

Cmentarz w Aix-Le-Bains  

 1. Tadeusz SZYMBERSKI (1887-1943), Zofia SZYMBERSKA (1885-1943)

Cmentarz w Auxerre

 1. Maurycy MOCHNACKI (1803-1834)

Cmentarz w Bagnols-sur-Ceze

 1. Hipolit KLIMASZEWSKI (1802-1874), Kwatera 7, r. 1 av. des Carrières, g. 16 od początku kwatery

Cmentarz w Grand-Combes

 1. Michał ŻYROMSKI (1809-1869)

Cmentarz w Montresor

 1. Konstanty PRZECISZEWSKI (1828-1890) i Grzegorz SAWICKI (1840-1906)
 2. Wiktor OKRYŃSKI (1800-1869)
 3. Stanisław TRUSZKOWSKI (1802-1868) i Rudolf DOMARADZKI (1803-1859)

Cmentarz Montmartre

 1. BEATI QUI LUGENT… – grób zbiorowy, Kwatera 2, r. 3 av. Berlioz, g. 24 ch. des Israélites
 2. KAPLICZKA GOTYCKA lub Grób Lelewelowski – grób zbiorowy, Kwatera 13, r. 1 av.Sg. Charles, g. 37 av. Montmorency
 3. PRZED TWE OŁTARZE – grób zbiorowy, Kwatera 8, r. 2 chemin St-Nicolas, g. 47 chemin Lavalée
 4. ORŁA i KRZYŻA  – grób zbiorowy, Kwatera 9, r. 1 chemin St-Nicolas, g. 6 od kwatery 7
 5. CZŁONKOWIE RZĄDU NARODOWEGO – grób zbiorowy, Kwatera 17, r. 1 av. des Polonais, g. 24 od początku kwatery
 6. EXULES POLONI MEMORIAE SUORUM – grób zbiorowy, Kwatera 17, r. 1 av. des Polonais, g. 25 od początku kwatery
 7. TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE – grób zbiorowy, Kwatera 17, r. 2 chemin des Gardes, g. 3 av. des Polonais
 8. GIEDROYĆ I INNI – grób zbiorowy, Kwatera 17, r.  2 chemin des Gardes, g. 4 av. des Polonais
 9. Famille CHODZKO, Kwatera 8, r. 2 ch. Sg. Nicolas, g. 37 av. des Carrières
 10. Filip HRYNIEWIECKI (1806-1870) z rodziną, Kwatera 9, r. 2 chemin ST-Nicloas, g.85 chemin Lavalée
 11. Mieczysław Piotr KAMIEŃSKI (1833-1859), Mikołaj KAMIEŃSKI (1799-1873), Kwatera 5, rz. 1 av. Montebello, g. 8 od początku kw.
 12. Jan KARWOWSKI (1798-1870) i Eugeniusz KORYTKO (1842-1914) z rodziną, Kwatera 2, r. 2 av. Berlioz, g. 2 od wiaduktu
 13. Famille KISIELNICKI, Kwatera 2, r. 3 av. Berlioz, g. 18 ch. des Israélites
 14. Jan Edward MATUSZYŃSKI (1809-1842), Kwatera 25, r. 1 av. Travot, g. 8 av. de Montmorency
 15. Tadeusz MOSTOWSKI (1766-1842), Kwatera 30, r. 7 av. de la Croix, g. 19 od kwatery 31
 16. Kazimierz RAKOWSKI (1810-1899), Kwatera 2,  r. 2 av. Berlioz, g. 2 od wiaduktu
 17. Karol RÓŻYCKI (1789-1870) et Edward DUŃSKI (1810-1857), Kwatera 24, r. 4 av Samson, g. 1 av. Travot
 18. Maciej RYBIŃSKI (1784-1874) z rodziną, Kwatera 31, r. 4 ch. Guersant, g. 19 av. Principale
 19. Ksawery SABATYN (1799-1847), Kwatera 23, r. 1 av. Carrières, g. 17 av. du Tunnel
 20. Juliusz SŁOWACKI (1809-1849), Kwatera 7, r. 2 av. des Carrières, g. 16 od początku kwatery  
 21. Izydor SOBAŃSKI (1796-1847), Kwatera 23, r. 1 av. Carrières, g. 15 av. du Tunnel   
 22. Julia SZUSTOW (1848-1867), Kwatera 22, r. 3 coté escalier, g. 1 av. Cordier  
 23. Felix WAGNER (1846-1924), Franciszek GUZOWSKI (1806-1863), Kwatera 15, r. 1 ch. St-Eloy, g. 24 ch. Muron
 24. Walenty WAŃKOWICZ (1799-1842), Kwatera 23, r. 1 av. Chartres, g. 3 av. du Tunnel  

Cmentarz w Montmorency

 1. AD MEMORIAM POLONORUM – grób zbiorowy Towarzystwa, Grób 805
 2. Rodzina BABIŃSKICH, Grób  984, (renow. 2017)
 3. Jerzy BIAŁOPIOTROWICZ (1785-1871), Grób  951, (renow. 2007 i 2017)
 4. Franciszek BLACK (1881-1959), Grób 885, (renow. 2010) 
 5. Olga BOZNAŃSKA (1870-1940), Grób 1542, (renow. 2010 i 2017 i 2019)
 6. Otton CZURUK (1888-1945), Grób 1554, (renow. 2010)
 7. Karolina GIEDROYĆ (1766-1858), Grób 894, (renow. 2007 i 2017)
 8. Kunegunda GIEDROYĆ  (1793-1883), Grób 893, (renow. 2007 i 2017)
 9. Romuald GIEDROYĆ (1800-1850), Grób 870, (renow. 2007 i 2010 i 2016)
 10. Cyprian GODEBSKI (1835-1909), Grób  732, (renow. 2007 i 2014)
 11. Antoni GORECKI (1787-1861) z rodziną, Grób 803, (renow. 2007 i 2018)
 12. Mikołaj JAROSZYŃSKI (1854-1890) kaplica, Grób 860, (renow. 2019)
 13. Józef Stefan JAXA CHAMIEC (1842-1918), Grób 497, (renow. 2008 i 2018)
 14. Józef JURJEWICZ (1801-1879), Grób 737, (renow. 2007 i 2017)
 15. Karol Otton KNIAZIEWICZ (1762-1842) i Julian Ursyn NIEMCEWICZ (1758-1841), Grób 872, (renow. 2009 i 2018)
 16. Włodzimierz KACZOROWSKI (1903-1944), Grób 1552, (renow. 2011 i 2017)
 17. Lucjan KOŁŁUPAYŁO (1808-1872), Grób 750, (renow. 2015)
 18. Ildefons KOZIELSK KOSSIŁOWSKI (1828-1895) i inni, Grób 743, (renow. 2008 i 2017)
 19. Stanisław KWIECIŃSKI (1847-1927) powstaniec 1863, Grób 653, (renow. 2013)
 20. Stanisław LAM (1891-1965), Grób 823bis, (renow. 2011)
 21. Henryk LASOCKI (1822-1899), Grób 637,  (renow. 2008 i 2018)
 22. Alojzy MAKOWSKI (1874-1953), Grób 1555
 23. Tadeusz MAKOWSKI (1882-1932), Grób 646, (renow. 2009 i 2017)
 24. Ignacy MAŻEWSKI (1840-1896), Grób 670, (renow. 2008 i 2018)
 25. Zygmunt MICHALSKI-MYRTON (1861-1909), Grób 433, (renow. 2008 i 2018)
 26. Grób rodziny Adama MICKIEWICZA (1798-1855), Grób  871, (renow. 2009 i 2014)
 27. Cyprian NORWID (1821-1883) i inni, Grób 731, (renow. 2007)
 28. Antoni OLESZCZYŃSKI (1794-1879), Grób 739, (renow. 2007 i 2016)
 29. Justyn OSTROWSKI (1813-1863), Grób 1024, (renow. 2007 i 2017)
 30. Kazimierz OSTROWSKI (1827-1891), Grób 269
 31. Jadwiga OSTROŻYŃSKA (1891-1931), Grób 525 (renow. 2019)
 32. Irena PACZKOWSKA-GABAUT (1898-1963), Grób 816, (renow. 2013)
 33. Alfred PADEREWSKI (1881-1901), Helena PADEREWSKA née ROSEN (1856-1934), Grób 211, (renow. 2018)
 34. Tadeusz PAJOR (1901-1949), Grób 1565 (renow. 2010)
 35. Bronisław GINET-PIŁSUDSKI (1866-1918), Grób 104, (renow. 2018)
 36. Aniela POPŁAWSKA (1865-1933), Grób 637
 37. Eugeniusz PODHAYSKI (1823-1900), Grób 669, (renow. 2008 i 2018)
 38. Delfina POTOCKA (1807-1877), Grób 1047 (renow. 2019)
 39. Franciszek PUŁASKI (1875-1956), Grób 1117
 40. Irena SARYUSZ-STOKOWSKA (1892-1944), Grób 1550 (renow. 2019)
 41. Adam SIENKIEWICZ (1836-1898), Grób 618, (renow. 2008 i 2017)
 42. Wojciech SOWIŃSKI (1805-1880), Grób 738, (renow. 2007 i 2016)
 43. Karol STODOŁKIEWICZ (1863-1885), Grób 730, (renow. 2008 i 2014  i 2017)
 44. Aleksander STRYJEŃSKI (1804-1875), Grób 749, (renow. 2007 i 2018) 
 45. Wincenty STRZECKI (1810-1889), Grób 664, (renow. 2013)
 46. Józef SZERMENTOWSKI (1833-1881), Grób 443, (renow. 2007)
 47. Ignacy TERLECKI (1797-1867), Grób 1026, (renow. 2010)
 48. T.H.L. – grób zbiorowy 17 osób, Grób 888-890, (renow. 2007)
 49. Zofia WĘGIERSKA z d. KAMIŃSKA (1825-1869), Grób 808, (renow. 2015)
 50. Wanda ZALESKA (18?8-1879), Grób 733, (renow. 2007 i 2016)
 51. Władysław ZAMOYSKI (1827-1873), Grób 747, (renow. 2011)
 52. Władysław Felix ZBYSZEWSKI-STARŻA (1834-1909), Grób 671, (renow. 2008 i 2018)
 53. Władysław ŻELEŃSKI (1900-2003), BOHOMOLEC-SIENKIEWICZ, Grób 759, (renow.2007)

Cmentarz Montparnasse

 1. Karol JUNOSZA HUMIECKI (1836-1915), Kwatera 25, r. 10 av. de l’Est, g. 19 av. du Midi
 2. Adam KOŁYSZKO (1798-1871) z napisem po polsku, Kwatera 7,  r. 11 av. Transversale, g. 10 av. de l’Ouest
 3. Emil KORCZAK-BORATYŃSKI (1810-1876), Kwatera 7, r. 5 av. Lenoir, g. 9 av. des Sergents de la Rochelle
 4. L’Abbé  Feliks KOWALSKI (1798-1867) et Jules WROTNOWSKI (1826-1898), Kwatera 2, sec. 2, r. 4 av. Chauveau Lagarde, g. 7 av. Lenoir
 5. Ludwik MIEROSŁAWSKI  (1814-1878), Kwatera 10, r. 11 de l’allée Raffet, g. 26  de l’avenue l’Est  
 6. Henryk GRACH-NIEWĘGŁOWSKI (1807-1881), Kwatera  13, r. 2 av. Lenoir, g. 59 av. de l’Est
 7. Adam RACIBORSKI (1806-1880), Kwatera 3, sec. 1, r. 12 av. Transversale, g. 8 av. Principale
 8. RETTEL i inni - grób zbiorowy 20 osób, Kwatera 17, rz. 1 de l’allée Lenoir, g. 10 de l’avenue de l’Est
 9. Gen. Tadeusz SUCHORZEWSKI (1779-1852), Kwatera 7, r. 1 av. Transversale, g. 13 od dawnej alei Lenoire
 10. Leon ZIENKOWICZ (1808-1870) z napisem po polsku, Kwatera 7, r. 7 av. Transversale, g. 17 av. de l’Ouest

Cmentarz w Lailly-en-Val

 1. Władysław WOLSKI (1904-1977), Irena WOLSKA (1903-1985), Kwatera E 
 2. Kajetan MORAWSKI (1892-1973), Maria MORAWSKA z d. TURNO (1893-1971), Kwatera E
 3. Gen. Jan KRUSZEWSKI (1888-1977), Kwatera E

Cmentarz Pantin

 1. Wiera GRAN (1918-2007), Kwatera 122, r. 20, g. 24

Cmentarz Père-Lachaise

 1. Jan AMSZYŃSKI (1815-1890) z rodziną, Kwatera 91, r. 1 Kwatera 42, g. 12 de la Kwatera 90
 2. Fryderyk CHOPIN (1810–1849), Kwatera 11, r. 1 allée Denon (renow.1995 i 2017)
 3. Adolf CICHOWSKI (1794-1854), Kwatera 54, r. 2 ch. de Montlouis,  g. 1  av . de la Chapelle
 4. Othon CIECHANOWIECKI (1816-1878), Kwatera 57, r. 3 av.Aliantes,  g. 5 od kwatery 56 ou av  Negre
 5. Henri CIECHANOWIECKI (1820-1889), Kwatera 91, r. 9 av. Transversale No 2, g. 13 od kwatery 44
 6. Franciszka CZACKA (1804-1849), Kwatera 26, r. 1 ch. Molière, g. 25 ch. du Dragon
 7. Adelaida DZIEKONSKA (1794-1848), Kwatera 26, r. 1 ch. Molière, g. 26 ch. du Dragon
 8. Seweryn GAŁĘZOWSKI (1801-1878), Kwatera 68, r. 8 av. de la Chapelle,  g. 23 ch. Errazu
 9. Camille FONTANA z domu DALCOURT (1820-1855), Kwatera 16, r. 3 od kw.. 6, g. 12 od kw.. 90
 10. Klementyna z domu Tańska HOFFMANOWA (1798-1845), Kwatera 26, r. 1 ch. Molière, g. 34 ch. du Dragon
 11. Jan Baptysta KOMARZEWSKI (1747–1810), najstarszy polski grób na Père Lachaise, Kwatera 25, r. 2 o kw. 43, g. 8 od kwatery 39
 12. Walenty Wladyslaw KROSNOWSKI (1814-1878), Kwatera 62, r. 3 de l’Ouest, g. 15 av. Circulaire
 13. Józef KWIATKOWSKI (1822-1871), Kwatera 68, r. 1 ch. Errazu,  g. 10 av. de la Chapelle
 14. Teodor KORAB MORAWSKI (1796-1879), Kwatera 49, sec. 1, r. 1de la Kwatera 48,  g. 11 av. Transversale No 1
 15. Bonawentura NIEMOJOWSKI (1787-1835), Kwatera 27, r. 2 ch. du Dragon, g. 1 ch. Sg. Louis
 16. Thomas Adam de OTOCKI (1802-1882), Kwatera 67, r. 3 av. Peupliers,  g. 8 ch. d’Ornano
 17. Maryan PLACHECKI (1805-1878), Kwatera 65, r. 11 av. des Peupliers, g. 9 ch. Errazu
 18. Adam PRAŻMOWSKI (1821-1885), Kwatera 41, r. 14 av. Transversale No 2, g. 29  ch. du Greffülhe
 19. Casimir BOŃCZA SKARŻYŃSKI (1872-1856), Stanislas GAWROŃSKI (1774-1860), Kwatera 53, r. 1 ch. de Montlouis,  g. 24  av . de la Chapelle et av . Feuillant
 20. Louise SLONECKA (1837-1846), Kwatera 26, r. 1 ch. Molière, g. 33 ch. du Dragon
 21. Gaëtan de STAŃSKI (1805-1879), Kwatera 65, r. 2 av. de la Chapelle, g. 3 av. Circulaire
 22. Franciszek Xawery SZLENKER (1813-1871), Kwatera 68, r. 1 ch. Errazu,  g. 8 av. de la Chapelle
 23. Alexander TYS (1803-1846), Kwatera 26, r. 1 ch. Molière, g. 30 ch. du Dragon
 24. Michael TYSZKIEWICZ (1820-1853), Kwatera 54, r. 2 ch. de Montlouis,  g. 2  av . de la Chapelle
 25. Tadeusz TYSZKIEWICZ (1744-1852), Kwatera 54, r. 2 ch. de Montlouis,  g. 3  av . de la Chapelle
 26. Adam GODZIEMBA WĘGLIŃSKI (1813-1881), Kwatera 65, r. 3 av. des Peupliers, g. 10 ch. Errazu
 27. Leon Faucher (1803-1854), jego zona Alexandrine WOLOWSKA (1812-1905), Kwatera 26, r. 1 ch. Molière, g. 10 ch. du Dragon
 28. Sophie Wanda WOLOWSKA (1843-1843), Kwatera 26,  r. 1 ch. Molière, g. 4 ch. du Dragon
 29. Charles WOLOWSKI (1836-1836), Kwatera 26,  r. 1 ch. Molière, g. 2 ch. du Dragon
 30. Gustave WOLOWSKI (1829-1868), Kwatera 26, r. 2 ch. Molière, g. 9 ch. du Dragon
 31. Franciszek WOŁOWSKI (1786-1844), Kwatera 26,  r. 1 ch. Molière, g. 8 ch. du Dragon,
 32. Louis WOLOWSKI (1810-1876), Kwatera 26,  r. 1 ch. Molière, g. 9 ch. du Dragon
 33. Generał Józef  WYSOCKI (1809-1873),  grób zbiorowy, Kwatera 6,  r. 5 ch. de Grammont, g. 4 ch. Lebrun,
 34. Henryk WYZINSKI (1834 -1879), Kwatera 65, r. 19 av. des Peupliers, g. 14 ch. Errazu

Cmentarz w Saint-Germain-en-Laye

 1. Generał Roman SOŁTYK (1790-1843), Kwatera I, r. 1 od kwatery A, g. 1

Montigny-sur-Loing

Pomnik gen. Tadeusza Kosciuszki (1746-1817), osada Sorques, chemin de Larchant