Cmentarz (Dep. Loiret)

Pamięci polskich lotników

Pomnik upamiętniajacy pięciu polskich lotników z Dywizjonu 300, którzy zginęli w czasie lotu nad Francją  został ufundowany z inicjatywy Andrzeja Przewoźnika prezesa Rady Pamięci Walki Męczeństwa. Uroczysość odsłonięcia miała miejsce 16 maja 2009 roku z udziałem Marka Ziołkowskiego wice marszałka Senatu i ambasadora RP Tomasza Orłowskiego, władz lokalnych i rodzin lotników.

Kolumna ku pamięci uchodźców

Dom Spokojnej Starości w Lailly-en-Val w departamenie Loiret został założony w 1957 roku przez Polski Fundusz Humanitarny. Polskie organizacje uchodźcze i kombatanckie we Francji zabiegały o utworzenie domu, w którym znaleźliby opiekę weterani II wojny światowej pozostali na emigracji – żołnierze i oficerowie, nie mogący wrócić do Polski Ludowej, często bez żadnego zabezpieczenia społecznego, czy emerytalnego. W okresie powojennym bywali też często obiektem ataków prasowych, inspirowanych np. przez komunistyczne kręgi polityczne we Francji.

Subscribe to RSS - Cmentarz (Dep. Loiret)