Alfabetyczny spis nazwisk - Bordeaux - Chartreuse

KWINTA Adolf (*-1898) - Kwatera 44
WOLNY Idzi (1834-1882) - Kwatera 38