Alfabetyczny spis nazwisk - Corconne

IWAŃSKA Nina (1924-1983) - Kwatera nieznana