Kolumna ku pamięci uchodźców

Lokalizacja

Dom Spokojnej Starości w Lailly-en-Val w departamenie Loiret został założony w 1957 roku przez Polski Fundusz Humanitarny. Polskie organizacje uchodźcze i kombatanckie we Francji zabiegały o utworzenie domu, w którym znaleźliby opiekę weterani II wojny światowej pozostali na emigracji – żołnierze i oficerowie, nie mogący wrócić do Polski Ludowej, często bez żadnego zabezpieczenia społecznego, czy emerytalnego. W okresie powojennym bywali też często obiektem ataków prasowych, inspirowanych np. przez komunistyczne kręgi polityczne we Francji.

W ciągu 50 lat istnienia Domu znalazło w nim schronienie ponad 550 polskich uchodźców. Pomnik upamiętniający zmarlych we Francji pensjonariuszy Domu, powstał inicjatywy Andrzeja Przewoźnika prezesa Rady Pamięci Walk i Męczeństwa. Uroczysość odsłonięcia miała miejsce 16 maja 2009 roku z udziałem Marka Ziółkowskiego wice marszalka Senatu i ambasadora RP Tomasza Orlowskiego oraz władz lokalnych.

Na tym cmentarzu
spoczywa wielu polskich
uchodźców politycznych
którzy pozostali we Francji
po II wojnie światowej
Dzięki pomocy
Wysokiego Komisarza
do Spraw Uchodźców ONZ
i władz francuskich
od 1958 roku znajdowali
schronienie w domu Polskiego
Funduszu Humanitarnego
w Lailly-en-Val

 

Miejscowość: 
Typ: 
pomnik