Zgłoszenie

Zapraszamy do wstąpienia do Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji. Zgłoszenie wspiera Towarzystwo i pozwala uczestniczyć w jego działaniach. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie na adres mailowy:

tombeauxpolonais2015@gmail.com

lub listownie na adres:  

Société pour la Protection des Souvenirs  
et Tombeaux Historiques Polonais en France
6 Quai d’Orléans
75004 Paris
France

Formularz zgłoszeniowy na członka Towarzystwa znajduje się TUTAJ (format PDF).