Pamięci polskich lotników

Lokalizacja

Pomnik upamiętniajacy pięciu polskich lotników z Dywizjonu 300, którzy zginęli w czasie lotu nad Francją  został ufundowany z inicjatywy Andrzeja Przewoźnika prezesa Rady Pamięci Walki Męczeństwa. Uroczysość odsłonięcia miała miejsce 16 maja 2009 roku z udziałem Marka Ziołkowskiego wice marszałka Senatu i ambasadora RP Tomasza Orłowskiego, władz lokalnych i rodzin lotników.

Pamięci
polskich
lotników
Henryk Tadeusz CZYŻYK 27 lat
Jan DANIELUK 30 lat
Kazimierz GAŁAT 24 lat
Jan KUSALSKI 33 lat
Albrecht PAGIEŁA 26 lat
z Dywizjonu 300 RAF
poległych w locie bojowym
w Lailly-eb-Val
26 lipca 1944 roku

 

Miejscowość: 
Typ: 
pomnik