Aktualności

17.09.2015

Przekazujemy Państwu stale uzupełnianą garść informacji o Polakach spoczywających na ziemi francuskiej. Spis mógł powstać dzięki staraniom wielu pokoleń poczynając od Jana Bartkowskiego, który sporządził listę rodaków zmarlych na emigracji od roku 1832, poprzez kolejne Komisje Grobów Polskich zajmujące się pochówkami zasłużonych ojczyżnie, a następnie konserwacją nagrobków. Znaczący wkład wnieśli polscy historycy, którzy odnotowali groby kolejnych fal emigracji. Wszystkim, którzy wzbogacili naszą wiedzę o Polakach spoczywających na ziemi francuskiej pragniemy gorąco podziękować.

15.07.2021

Na początku lipca na Cmentarzu Champeaux w Montmorency we Francji rozpoczął się wolontariat prowadzony przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” polegający na przeprowadzeniu praktyk terenowych i wykonaniu prac konserwatorskich przy 6 nagrobkach.

Pierwsze przeprowadzone prace polegały na wstępnym myciu nagrobków objętych projektem. W trakcie trwania wolontariatu (4-13 lipca 2021 r.) przeprowadzone zostaną prace profilaktyczno-konserwatorskie przy następujących obiektach:

  • Tadeusz Pajor (H1565),

  • Jan Matyjasik (A1196),

  • Tadeusz Twardowski (A1197),

  • Karol Sienkiewicz (B812),

27.10.2020

Fundacja MOSTY we współpracy z zespołem prof. dr hab. Janusza Smazy z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przy wsparciu mgr Jakuba Kurkiewicza oraz strony francuskiej wykonała specjalistyczną ekspertyzę dotyczącą stanu zachowania zewnętrznych elementów dzwonnicy ze szczególnym uwzględnieniem żelbetowych rynien kościoła pw. św.

05.10.2020

Fundacja MOSTY wykonuje specjalistyczną ekspertyzę dotyczącą stanu zachowania zewnętrznych elementów dzwonnicy ze szczególnym uwzględnieniem żelbetowych rynien kościoła pw. św. Stanisława w Dourges.

08.09.2018

Początki opieki nad grobami polskich emigrantów we Francji siegają 1838 roku. Stanowią one część historii polskiego wychodźctwa, które przybyło do Francji po upadku powstania Listopadowego. W 2018 roku mija 180 rocznica podjęcia społecznej działalności wyjątkowej nie tyle ze względu na długą historię i samą formę organizacyjną, ale także i dlatego, że żadne inne środowiska emigracyjne żyjące we Francji nie podjęły podobnych starań o zachowanie pamięci o zmarłych, opieki nad grobami i zabytkami narodowymi, tak silnie nie strzegły emigracyjnej tożsamości narodowej.

03.11.2017

Z okazji dwusetnej rocznicy śmier

19.05.2017

 

 

 

11.12.2016

 

15.09.2016

We wrześniu tego roku studenci warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w ramach praktyki wakacyjnej pod kierunkiem prof. Janusza Smazy rozpoczęli renowację grobu Hipolita Klimaszewskiego (1802-1974) na cmentarzu w Bagnols-sur-Ceze oraz grobu doktora Żyromskiego (1809-1869) w Grand-Combe w departamencie Gard.

Strony