Fouquier z d. ZELEWSKA Lodzia (1839-1924)

Lokalizacja

Nazwisko: 
Fouquier z d. ZELEWSKA
Imię: 
Lodzia
Data urodzenia / śmierci: 
1839-1924
Cmentarz: 
Passy
Kwatera: 
Kwatera 5

Kw. 5, rz. 2 od muru, g. 1 od kwatery 7