LIPKOWSKA z d. Kozakowska Jadwiga (*-1946)

Lokalizacja

Nazwisko: 
LIPKOWSKA z d. Kozakowska
Imię: 
Jadwiga
Data urodzenia / śmierci: 
*-1946
Cmentarz: 
Saint-Vincent
Kwatera: 
Kwatera 14

Kw. 14, rz. 1 av. St. Vincent, gr. 2 od muru